tinnituskompasset

Min partner forstår mig ikke!

At have tinnitus kan være en ensom oplevelse. I hvert fald hvis man læser en artikel skrevet af Patricia C. Mancini, Richard Tyler og kolleger. Af artiklen, udgivet i International tinnitus Journal fra 2018, fremgår det at den tinnitusramte ofte føler en manglende forståelse for de negative følgevirkninger tinnitus har på søvn, koncentration, hørelse, tanke- og følelseslivet. Men den manglende forståelse går også den anden vej. Den tinnitusramte er heller ikke klar over den negative indflydelse tinnitus har på partnerens liv. Der er altså et behov for at både den tinnitusramte og partneren opnår større forståelse for hinanden, samt at de lærer at kommunikere bedre.

Men hvad kan man konkret gøre?

Ofte har den tinnitusramte problemer med nattesøvnen. Lydberigelse kan være en af løsningerne herpå, dvs. at man sørger for at have behagelige baggrundslyde som kan køre natten igennem. Det kan godt være svært at nå til enighed herom, men hvis partneren ved at det kan være med til at sikre en bedre nattesøvn, så kan det være et sted at starte. En let massage før sengetid kan også være med til at tage toppen af anspændtheden hos personen med tinnitus. Det gælder om at få nervesystemet til at falde til ro og det kan en massage altså bidrage til. Og så skal man undlade at tage sig en lur på sofaen i løbet af dagen, især hvis man har problemer med at sove om natten. I et andet blogindlæg skrevet af Anne-Mette Mohr kan du læse mere om gode søvnvaner:

https://www.tinnituskompasset.dk/naar-tanken-om-sovevaerelset-giver-angst-og-uro/

Tinnitus og høretab går ofte hånd i hånd. Har man et større høretab vanskeliggør det kommunikationen mellem partnerne. Undersøgelsen udført af Patricia Mancini og Richard Tyler viste, at såvel den tinnitusramte som partneren mente at tinnitus vanskeliggjorde kommunikationen. Men som artiklens forfattere anfører, så er det næppe tinnitus der er skyld i den dårlige kommunikation, men derimod et høretab. Derfor, hvis du som tinnitusramt føler at du ikke kan høre hvad der bliver sagt og du tror det skyldes din tinnitus, så kan det faktisk være at et høreapparat er en løsning. Får du forstærket de udefrakommende lyde, så vil du højst sandsynlig opleve at tinnitus ikke fylder så meget.

Noget tredje der er værd at fremhæve fra undersøgelsen drejer sig om partnerstøtte -og engagement. Er man partner til en tinnitusramt, så anbefaler forfatterne bag studiet, at man engagerer sig i den tinnitusramtes rehabilitering. Det kan man gøre ved f.eks. at deltage i arrangementer og rådgivningsforløb. Derudover skal man som partner huske, at det ikke hjælper at bebrejde den tinnitusramte, eller udtale sig spydigt og fjendtligt. Tværtimod, det vil kun forstærke følelsen af isolation, ensomhed og i sidste ende forværre en eventuel sameksisterende angst- eller depressionsproblematik.

Der er altså nogle ting man kan gøre som partner for at hjælpe den tinnitusramte til at føle sig mere forstået og mindre isoleret. I sidste ende vil det styrke parforholdet, at begge involverede spiller på samme hold.

Kilde: Mancini. P. C. et al. Considerations for Partners of Our Tinnitus Patients (2018). International Tinnitus Journal, 22:2, s. 113 – 122

Link til artikel:

https://www.tinnitusjournal.com/articles/considerations-for-partners-of-our-tinnitus-patients-10828.html