tinnituskompasset

Book Anne-Mette Mohr og Martin Jensen til et foredrag om tinnitus

Tinnitus er hyppigt forekommende. Det skønnes således, at op til 400.000 voksne danskere ind imellem oplever tinnitus, og at mellem 1 – 3 % af den danske voksne befolkning er svært plaget af tinnitus i en sådan grad, at de har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen. Det gælder selvsagt også for medlemmer af patientforeninger, almene foreninger, organisationer og for ansatte i erhverv, hvor der forekommer højt lydniveau, fx pædagoger, skolelærere, spillesteder, orkestre og lignende.

Det er nu muligt for patientforeninger, almene foreninger, organisationer, arbejdspladser eller privatpersoner at booke Anne-Mette Mohr og Martin Jensen til et arrangement om tinnitus og tinnitushåndtering af godt to timers varighed. Ved arrangementet vil de i samtaleform vil komme ind på langt de fleste af de spørgsmål, man som tinnitusplaget, pårørende, arbejdsgiver, kollega, patientforening, rådgiver eller behandler står med. Et arrangement vil således være relevant for både den enkelte person med tinnitus men også for de sammenhænge, som den ramte til dagligt indgår i, fx arbejdspladsen.

HVORDAN FOREGÅR DET, OG HVAD KAN MAN HØRE OM

Et arrangement foregår i samtaleform mellem Anne-Mette Mohr og Martin Jensen. Det er delt op i to dele:

I den første del kan man høre Anne-Mette og Martin samtale på en forsknings- og erfaringsbaseret, inspirerende og levende måde om blandt andet:

  • Hvad er tinnitus
  • Sammenhænge mellem tinnitus og høretab eller øresygdomme
  • Hvordan opleves det at have tinnitus
  • Hvordan påvirker tinnitus kroppen, psyken, de personlige relationer, arbejds- og fritidslivet
  • Hvordan tager man sit liv tilbage, hvis det styres af tinnitus
  • Hvordan hjælper omgivelserne bedst muligt
  • Hvor får man professionel hjælp til at komme videre
  • Hvad er status på behandlingsmetoder til afhjælpning og lindring af tinnitus

I anden del kan tilhørerne stille spørgsmål og derigennem få hjælp til at blive mødt på lige præcis deres behov.

Målet er, at tilhørerne med tinnitus går styrket fra arrangementet med håb, viden og inspiration til, hvordan de kommer overens med tinnitus. Hvis man er pårørende, kollega, chef, rådgiver eller behandler til en person med plagsom tinnitus, kan arrangementet bidrage til, at man føler sig på mere sikker grund, når man vil støtte den tinnitusplagede person.

Det koster 8000 kroner at få Martin og Anne-Mette ud til et arrangement, hvor de samtaler om tinnitus og tinnitushåndtering. Derudover skal transportudgifter og eventuelle p-afgifter dækkes.

Yderligere information fås ved henvendelse til Martin på mail: martin@tinnituskompasset.dk eller ved henvendelse til Anne-Mette på mail: amm@psykologcentret-nv.dk