tinnituskompasset

PPR (del 1) – ”vi har noget viden! Kunne I tænke jer at bruge os?”

Hvordan kan en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller PPR assistere et barn med tinnitus? Det spørgsmål ser vi nærmere på i denne episode af Tinnituskompasset Junior, hvor jeg har besøgt PPR i Holbæk og talt med logopæd Anne-Lene Pedersen.

I denne episode kan du bl.a., høre om:

  • Hvor henvisningerne til PPR primært kommer fra
  • Hvad et rådgivningsmøde mellem forældre, skole og PPR kan indeholde
  • Hvordan man kan skabe et bedre undervisningsmiljø for børn med tinnitus
  • Hvorfor det kan være en fordel at inddrage PPR i tinnitushåndteringen
  • Hvilke bekymringer forældre har i forhold til børns tinnitus

Desuden giver Anne-Lene Pedersen gode råd til de børn og unge med tinnitus. Få svar på hvordan man kan leve et liv med fuld fart på, på trods af tinnitus.

Links: Materialecentret:

Bøger om Tinnitus til børn og unge – https://www.matcen.dk

Høreforeningen: Lyd på livet – https://hoereforeningen.dk/lydpaalivet

Photo by krakenimages on Unsplash