tinnituskompasset

PPR (del 2) – ”vi har deres ryg!”

I denne episode 3 del 2 af Tinnituskompasset Junior følger jeg og Stine Borges fra Hørerådgivningen Børn og Unge op på del 1, hvor jeg besøgte PPR i Holbæk Kommune. Vi taler i denne episode bl.a. om hvordan Hørerådgivningen kan bistå PPR kontorer med rådgivning og kursusforløb, og Stine giver et par konkrete eksempler på tinnitushåndteringsforløb.

Derudover kan du også høre om:

  • Hvornår man som PPR kan inddrage Hørerådgivningen Børn og Unge i rådgivningsprocessen
  • De øvrige tilbud Hørerådgivningen Børn og Unge har til PPR kontorerne
  • Hvorfor det er godt at have PPR med som sparringspartner i et forløb, uanset om de har ekspertisen indenfor tinnitushåndtering eller ej
  • Hvorfor Stine Borges mener, at PPR ikke modtager et større antal henvendelser
  • At vi skal huske at der vitterlig er børn der har brug for hjælp til at håndtere tinnitus
  • Hvor mange børn og unge der er i risiko for at udvikle høreskade
  • Børn og unges manglende viden om den skadelige brug af hovedtelefoner

Og igen nævner vi Høreforeningens projekt ”lyd på livet” og de gode bøger om tinnitushåndtering hos børn og unge fra Materialecentret.

Links:

Henvendelse til Hørerådgivningen: https://hoereraadgivningen.dk/raadgivning/henvendelsesskema/

Photo by Taylor Flowe on Unsplash