tinnituskompasset

Kommunikationscentret (del II) – og Høreforeningens projekt “lyd på livet”

I denne episode følger Stine Borges fra Hørerådgivningen Børn og Unge og jeg op på kommunikationscentrenes arbejde i forhold til børn og unge med tinnitus.

Vi taler bl.a. om:

  • De aftaler kommunikationscentrene har med kommunernes PPR kontorer
  • Stines syn på, om PPR kontorerne i tilstrækkeligt omfang benytter sig af kommunikationscentrenes kompetencer i forhold til tinnitusrådgivning
  • Hvordan man kan styrke samarbejdet mellem PPR og kommunikationscentre

Mange medarbejdere på kommunikationscentre, der arbejder med tinnitusforløb, har en uddannelse indenfor audiologpædi. Vi sætter derfor lidt fokus på netop den uddannelse, og på dens relevans for håndtering af tinnitus.

Desuden kan du høre projektleder i Høreforeningen, Tue Hylby Lindqvist, fortælle om “Lyd på Livet” og hvorfor det er vigtigt at inkludere på skolens curriculum.

Photo credit: Høreforeningen