tinnituskompasset

Kommunikationscentrene og tinnitusrådgivning! (Del 1)

Kommunikationscentrene har specialister ansat, der er vant til at arbejde med voksne med tinnitus. Men de kan faktisk også assistere kommunernes PPR kontorer, hvis de ikke selv har erfaring eller ressourcer til at varetage tinnitushåndteringen for børn og unge.

I dette afsnit har jeg besøgt Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) og hørekonsulent, Conny Hougaard Rasmussen. Du kan i dette afsnit bl.a. høre om:

  • Hvordan et kommunikationscenter er organiseret og forankret
  • Hvad man som borger kan få hjælp til i forhold til et tinnitusforløb
  • Hvilke PPR kontorer der kan rette henvendelse til IKH
  • Vejen til et tinnitusforløb på IKH
  • Elementerne der typisk indgår i et tinnitusforløb på IKH

Desuden har Conny nogle gode råd til de bekymrede forældre hvordan de kan agere overfor deres børn med tinnitus. Og slutteligt får du hendes syn på børn og unges forbrug af lyd, og et måske forestående boom i antallet af tinnitustilfælde.

Photo of child with headphones by Alireza Attari on Unsplash