tinnituskompasset

Prolog

Hvad er tinnitus?

I Tinnituskompasset zoomer vi ind på tinnitus med det ønske om både at give håb til tinnitusplagede og at give information om de mange muligheder, der er for behandling og afhjælpning i det danske sundhedssystem. For det kan være noget af en jungle at navigere i. De fleste lever heldigvis godt med tinnitus i hverdagen, men for nogle mennesker er tinnitus yderst plagsom. I denne prolog, der indleder Tinnituskompasset, kan du møde to forskere, Richard Tyler og Dirk De Ridder.

Begge vores gæster har i mange år har beskæftiget sig indgående med tinnitus, såvel forsknings- som behandlingsmæssigt.

(For oversættelse af Richard Tyler og Dirk De Ridder – se nederst på siden).

Hør med i denne episode af tinnituskompasset, hvor du bl.a. kan få Richard Tyler og Dirk De Ridders bud på:

  • Hvordan man forskningsmæssigt definerer tinnitus
  • Hvor udbredt tinnitus er
  • Hvorfor nogle er mere plaget af tinnitus end andre
  • Hvilke områder i livet tinnitus kan påvirke
  • Om nogle mere sårbare overfor at få tinnitus end andre
  • Hvad sammenhængen er mellem stress og tinnitus
  • Risikofaktorer for udvikling af tinnitus
  • Hvordan tinnitus opstår
  • Gode råd til dig med tinnitus

Læs gæsternes biografi her:

Richard Tyler:
https://medicine.uiowa.edu/oto/profile/rich-tyler

Dirk De Ridder:
https://www.otago.ac.nz/bhrc/staff/dirk-deridder.html

» Oversættelse af samtale med Dirk De Ridder og Richard Tyler

DeRidder (05:22 – 06:14) Introduktion og definition på tinnitus

Goddag. Mit navn er Dirk De Ridder. Jeg er professor i neurokirurgi ved Otaga Universitetet i New Zealand og leder af en tinnitus- og neuro modulationsklinik i Belgien. Jeg har lavet tinnitus forskning og behandlet tinnitus patienter i 20 år. Jeg har altid været optimistisk omkring det at vi ville finde en løsning og det er det der motiverer mig både i forskning og i klinisk behandling.

Så tinnitus er altså at man hører en fantomlyd i mere end fem minutter om dagen, en lyd som ikke kommer fra de ydre omgivelserne. Det (de fem minutter red.) er bare en tilfældig tidsangivelse. Men det betyder egentlig bare at tinnitus skal være til stede regelmæssigt. Den kan være konstant eller komme en gang imellem. Men vi definerer det som minimum 5 minutter om dagen.

 Tyler (06:35 – 07:25) Introduktion og tinnitus definition 

Hej. Mit navn er Richard Tyler. Jeg har en bachelor- og en mastergrad i klinisk audiologi og en PHD i psykoakustik. Jeg er professor i afdelingen for otolaryngologi, hoved- og halskirugi, og i afdelingen for kommunikationsvidenskab og forstyrrelser ved Iowa Universitetet i Iowa.  

Jeg tænker jeg vil definere tinnitus som opfattelsen af en lyd, som opfattelsen af en ekstern lyd, uden at der faktisk er en ekstern lyd til stede. Tinnitus er meget forskellig i forskellige mennesker. Det kan være en ringen, en summen, eller en susen. For nogle af den til stede konstant mens den for andre kommer og går. Det opleves forskelligt for forskellige mennesker.

Tyler (08:08 – 08:25) Udbredelse af tinnitus

Der er klart en sammenhæng mellem tinnitus og alder. Den er mest udbredt i aldersgruppen fra 60 år og opefter. Det skønnes i den voksne befolkning at mellem 20 – 35% har tinnitus.  

Tyler (09:32 – 09:54) Plagsom tinnitus

Jeg synes det er vigtigt at man skelner mellem tinnitus og reaktionen på tinnitus, og jeg refererede til det for mange år siden som min psykologiske model. Så det er meget vigtigt at skelne mellem tinnitus, altså det at høre tinnitus, og den reaktion folk har på en lyd, som ikke skal være der. 

 DeRidder (10:10 – 10:29)  Tinnitusforstyrrelse

Den anden del er ny og den kalder vi en tinnitus forstyrrelse, og det er en kombination af tinnitus og at være plaget af tinnitus,  hvilket betyder at en tinnitus forstyrrelse er hvor en person opfatter en fantom lyd og hvor det er forbundet med lidelse.

 Tyler – (10:38 – 11:03) Reaktion på tinnitus

Jeg har kategoriseret disse forskellige reaktioner som tanker, følelser, hørelse, søvn og koncentration. Tinnitus kan påvirke din hjerne og dit liv indenfor disse kategorier. Men igen, det er forskelligt for forskellige mennesker. Det er altså vigtigt at skelne mellem selve lyden og reaktionen folk kan have på lyden.

DeRidder (11:36 – 11:46) Udbredelse af tinnitusforstyrrelse

80% af dem som har tinnitus lever relativt godt med det, hvorimod det for 20% af befolkningen er en mærkbar forstyrrelse. Det er et problem.  

Tyler (13:03 – 13:22) Intensiteten/opfattelsen af lydstyrken I

det er helt sikkert rimeligt nok at folk er kede af det. Hvis det er en høj, skrigende tinnitus så er det mere sandsynligt at man vil være ked af det og ængstelig end hvis det er en lav og blød tinnitus. Så vil folk måske ikke generelt set være så forstyrret af den.

Tyler (13:31 – 14:28) Intensiteten/opfattelsen af lydstyrken II

Generelt set så vil en høj tinnitus være mere irriterende end en lav tinnitus. Men som jeg sagde i den psykologiske model, så har du lydopfattelsen og reaktionen på lyden. Hvordan du reagerer på tinnitus vil afhænge af dig som person og på din evne til at håndtere udfordringer og de ting der sker i dit liv, hvor godt du er i stand til at håndtere stress. Hvis dit liv er godt og du har masser af støtte, og du håndterer andre ting på en god måde, så er lyden måske bare en lyd og du kan skubbe dem i baggrunden og fortsætte (dit liv red.). Hvis dit liv er ganske forfærdeligt i øjeblikket og du har en masse ting du skal tage stilling til, og du samtidig har den her lyd som du ingen kontrol har over, så vil den slags mennesker være mere generet og ked af det.

 DeRidder (15:07 –  15:41) Tinnitus og sårbarhed

Den neurotiske personlighed er et personlighedstræk som gør at man er mere følsom overfor stress, man har en tendens til at bekymre sig meget, man har flere depressive episoder, det er mere sandsynligt at man er ængstelig, og har en tendens til at gøre små problemer til store problemer. Det er simpelthen bare måden hjernen fungerer på. Det har den konsekvens at tinnitus også bliver mere generende. 

 DeRidder (16:29 – 17:45 ) Stress og tinnitus

Hvis man er stresset, så bliver alt vigtigt for hjernen. Stress betyder, at du bliver eksponeret for ydre stimuli, som går ud over den normale homeostatiske mekanisme, som din krop er vant til. Så i en situation med stress, om det er psykologisk stress, fysisk stress eller et traume, det er sådan set irrelevant for din hjerne, så bliver alt i dine omgivelser vigtigt (også at kunne høre lyde red). Hvis noget er vigtigt og der samtidig sker noget med dit høresystem, så bliver hjernen uheldigvis mere følsom overfor lydindtryk og siger,”lyd er vigtig” og den vil generere tinnitus. Ikke på grund af stress isoleret set, men stress i kombination med et problem som allerede eksisterer. Du kan have et høretab, et skjult høretab eller en ubalance mellem støjreduktion og støjforstærkning (filtre i hjernen der hhv. forstærker lydindtryk eller formindsker dem red). Det hjernen gør under stress er at undertrykke støjreduktionsfilteret, og derfor genererer du tinnitus fordi den (hjernen red) tillægger lyd en betydning. 

Tyler (19:13 – 19:42) Risikofaktorer ved tinnitus

Jeg vil sige at de mest almindelige årsager er eksponering for høj lyd, som kan være mere traumatisk for både støjinduceret høretab og støjinduceret tinnitus, hvis den pludselig opstår og har en høj intensitet (lydstyrke red.). I tillæg til støjskade, så er der den naturlige aldringsprocess, at tage medicin. Men en del af årsagerne kender vi ikke. 

De Ridder (24:28 – 25:09) Den bayesianske teori om tinnitus del I

Alle tinnitus forskere har deres egen teori. Jeg tror meget på det man kalder den bayesianske hjerne. Lidt forenklet sagt kan man sige at den bayesianske hjerne konstant laver forudsigelser om hvad den kan forvente. Og så har vi i sanserne, syn, lyd, lugt og smag som bekræfter (for hjernen red.) om disse forudsigelser er rigtige eller forkerte. Hvis sanserne ikke kan få bekræftet om forudsigelserne er rigtige eller forkerte, så bliver de hentet i hukommelsen, for det er det eneste sted de kan hente informationen fra.   

DeRidder (25:53 – 26:42) Den bayesianske teori del II

Hvorfor hører vi tinnitus? det er sådan vi hører tinnitus fordi hjernen forudser at der skulle komme en lyd indenfor alle frekvenser og lydstyrker. Men når det ikke sker for eksempel på grund af høretab, så vil hjernen forsøge at øge dens følsomhed for for at indfange lyden og hvis den stadigvæk ikke kan finde lyden, så vil den, baseret på hvad den har gemt i hukommelsen, forvente at de her (manglende red) frekvenser også skulle ankomme (til deres adresse og postnummer i det auditive kortex red.), så hjernen laver dem selv for at være på den sikre side. Hellere være på den sikre side. Det er således et spørgsmål at hjernen tillægger en unormal værdi til den manglende information den har forudset skulle være der.

DeRidder (27:00 – 27:25) Den bayesianske teori del III

Hvis din hjerne ikke er bekymret i forhold til om du har et høretab, så skaber hjernen ikke tinnitus. Hvis hjernen siger det er meget vigtigt dette høretab, så kan det øge dens forstærkning, dens følsomhed, som kan resultere i hyperakusis eller en lydoverfølsomhed, men den siger også, “jeg kan ikke finde den, så jeg laver den selv fra hukommelsen, sådan er det”.  

Tyler (29:11- 30:50) Et godt råd 

Det første jeg vil sige det er at tinnitus er en lyd, det er ikke en god lyd eller en dårlig lyd. Vii er alle forskellige, vi har alle forskellige stressfaktorer i livet, vi har allesammen belastninger, så jeg tror det er værd, selv at undersøge hvad du kan gøre i dit liv og din dag for at gøre tinnitus mindre mærkbar. For nogle kan det være at afspille noget baggrundsmusik, det kan være træning, starte en ny hobby, f.eks. at køre på cykel, gør hvad du kan for at nyde livet og læg tinnitus i baggrunden. Det er en lyd, det er ikke en god eller dårlig lyd. Det er forskelligt for alle. Vi kan udforske forskellige ting for at holde os optaget og holde opmærksomhed på ting vi nyder. Vi skal allesammen gøre det, vi har alle udfordringer, der sker ting for alle og derfor skal vi alle finde vores vej på en måde, så tinnitus skubbes i baggrunden og se hvad du kan gøre for at udforske det. Hvis nødvendigt kan du få hjælp fra en sundhedsfaglig person, men, vi har alle udfordringer, så vi skal finde en måde at skubbe tinnitus i baggrunden, når vi nyder noget og ser frem til aktiviteten kan vi gå fremad. tinnitus er en lyd, ikke en god lyd eller dårlig lyd. Det er i baggrunden.  

De Ridder (31:24- 33:00) Et godt råd

Selvfølgelig er det vigtigt for personer som får tinnitus efter en koncert, at de siger til sig selv, “tag det roligt”, det går væk. Du skal prøve at undgå at opbygge stress på samme tid. Opstår stress og og lydopfattelsen på samme tid, så er der en større sandsynlighed for at den bliver kronisk. Hvis du får tinnitus, så undgå panik prøv at forholde dig roligt og sig “normalt skulle den forsvinde igen” og du har den største sandsynlighed for at den vil forsvinde igen. Hvis du går i panik eller du er en stressfyldt situation som for eksempel at du er ved at blive skilt du mister dit job eller dine børn er vrede på dig, eller hvad det nu kunne være, så skaber du en mekanisme i hjernen hvor du tillægger lyden betydning,  og hjernen vil sige at lyden er vigtig. Den første besked er når det sker (at får tinnitus red) Så prøv at forholde dig roligt og tænk positivt, at den vil forsvinde. Det er en simpel ting du kan gøre, og hvis du ikke kan selv, så opsøg andre, måske en ven som har det, eller professionelle som du kan få adgang til i et tidligt stadie. Det er måske den vigtigste besked om hvad du kan gøre for at forhindre tinnitus i at blive kronisk.