tinnituskompasset

Den Børneaudiologiske Afdeling (Del 2)

I denne episode følger Stine Borges fra Hørerådgivningen Børn og Unge og jeg op på samtalen med Janko Moritz, ledende overlæge på Hørecenter Sjællands børneaudiologiske afdeling.

I dette afsnit kan du bl.a. høre om:

  • Gode råd til at spotte tinnitus hos et barn. Men også om det altid er en god ide som forældre at gøre mere ved det? 
  • Hvorfor det kan være en god idé at tage en konsultation på en børneaudiologisk afdeling.
  • Hvad man kan forvente af en rådgivningssamtale på den børneaudiologiske afdeling.
  • Konkrete tiltag i forhold til at afhjælpe tinnitus.
  • Hvad lydterapi er og hvordan den kan anvendes til at lindre tinnitus.

Derudover følger vi lige op på det med om unge gambler med hørelsen, som jeg også spurgte Janko Moritz om. Hør hvad Stine Borges siger til det.

Sidst men ikke mindst, så er der lidt musikquiz i slutningen af episoden, hvor jeg forsøger at formidle fynsk folkemusik til Stine.  

Links:

Et konkret forebyggelsesprojekt vi taler om i episoden er Høreforeningens ”Lyd på Livet”. Du kan læse mere om projektet på Høreforeningens hjemmeside: https://hoereforeningen.dk/viden-om/lyd-paa-livet/ 

Tak til Lasse og Mathilde for anvendelse af deres musik i denne episode. Læs mere om den legendariske duo: https://lasseogmathilde.dk/

Photo credit: Materialecentret – www.matcen.dk