tinnituskompasset

5.1 Kommunikationscentrene – og hvad er det med den filterfunktion og tinnitus?

Hvordan arbejder man på et kommunikationscenter i forhold til tinnitus?

Lyt med i dette afsnit, hvor jeg har besøgt institut for syn, hørelse og døvstumhed, hvor jeg talte med hørekonsulenterne Kristine Bjerrum Scharling og Karen Louise Hald.

Lær blandt andet om de tilbud Instituttet har i forhold til borgere med tinnitus, herunder informationsmøder, individuel rådgivning og cafemøder.

Derudover blev det også til en snak om nogle af de værktøjer der tages i brug for at håndtere tinnitus og for at få den til at træde i baggrunden. 

Hør også om hjernens filterfunktion som er vigtig i forhold til at filtrere lyde fra som vi ikke skal lægge mærke til bevidst. Du får en forklaring på hvorfor tinnitus slipper igennem filteret og trænger sig på i din bevidsthed.

Det blev også til en tur rundt om sammenhængen mellem angst, depression og tinnitus og om hvordan man som hørekonsulent forsøger at pejle sig ind på, om borgeren har behov for anden hjælp sideløbende med den de får på kommunikationscentret. Der er nogle typiske symptomer man lytter efter.