tinnituskompasset

3. Høreforeningen – det kan du få hjælp til.

Serviceinfo: Skrivetolk til podcast.

Har du problemer med følge med i podcasten på grund af høretab, så kan du på Høreforeningens hjemmeside undersøge muligheden for at få hjælp fra en skrivetolk:

https://hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/tolkeformidling/

Skrivetolke skriver det, som bliver sagt. Hvordan det helt præcist foregår, ved vi ikke, men Høreforeningens tolkeformidling ved alt om det.

I denne episode af Tinnituskompasset har vi besøgt vi Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Topperup. Det blev til en god snak om Høreforeningens virke, herunder:

  • Tinnitusudvalgets arbejde med at udbrede kendskab til tinnitus
  • Telefonrådgivningen, som man kan benytte gratis, hvis man er medlem af foreningen.

Hør derudover om hvordan Høreforeningen sætter høretab og tinnitus på den politiske dagsorden. Det er nødvendigt med forebyggende tiltag, fordi tinnitus er et stigende samfundsproblem. Vidste du f.eks. at:

  • i en stor befolkningsundersøgelse siger 777.000 danskere, at de har tinnitus
  • der er en stigning i antallet af unge, der rapporterer at have tinnitus på hele 82% i forhold til den seneste befolkningsundersøgelse

Du kan også høre om, hvordan Majbritt Tobberup selv håndterer en meget svær tinnitus i hverdagen. Det gør hun bl.a. ved at bruge sin tinnitus som et advarselstegn på, hvornår hun har for meget stress. Desuden fortæller hun om, hvordan hun bruger naturen til at få tinnitus til at glide i baggrunden.