tinnituskompasset

Hvorfor har vi ikke en pille der kan kurere tinnitus?

Af: Martin Jensen

Vi er mange, der har det og mange, der ikke gider have det. Tinnitus. Men hvorfor er det egentligt, at vi endnu ikke har en pille eller anden medicinsk behandling, der kan fjerne lyden i vores ører eller hoveder? Det vil jeg i denne artikel forsøge at give nogle konkrete bud på.

Som inspiration har jeg læst artiklen ”Why is there no cure for tinnitus?” fra det videnskabelige tidskrift Frontiers in Neuroscience fra 2019. Artiklen har som førsteforfatter præsidenten for den britiske tinnitusforening, (The British Tinnitus Association) Don McFerran. Har du selv lyst til at læse artiklen online, er der nederst i indlægget her en URL til den.

Som Don McFerran og kolleger rigtigt påpeger, så er der i dag desværre ingen helbredende behandling for tinnitus. Vi har ganske effektive metoder til at håndtere de medfølgende vanskeligheder, herunder søvn, tanker, følelser, tale- og høreforståelse og kognition. Vi kan med andre ord støtte personer med tinnitus i at håndtere lidelsen bedre, men vi har ikke en pille, en operation eller andre metoder, hvormed vi kan helbrede tilstanden. Det er der mange årsager til.

Behandlingssucces defineres forskelligt afhængig af hvem man spørger

Don McFerran og kolleger refererer i deres artikel til en rundspørge foretaget i USA. Heraf fremgik det, at der var tydelig diskrepans mellem hvad audiologer og tinnitusramte havde af forventning til en effektiv behandling. Ifølge audiologerne var en reduktion i de psykiske gener, herunder angst og depression, et succeskriterie. For de tinnitusramte var det ikke så meget de psykiske følgevirkninger der var i fokus. De udtrykte derimod et ønske om en behandling, der i det mindste kunne reducere lydintensiteten.

En guldgrube for dem der finder kuren – få vil være med

Ifølge Don McFerran og kolleger er det ikke den økonomiske gulerod der mangler, hvis man som medicinalvirksomhed skulle bevæge sig ind på tinnitusmarkedet. Således anslår artiklen, at et effektivt medicinsk produkt, der helbreder tinnitus, vil have en markedsværdi på $689 millioner, eller i danske nutidskroner cirka 4.8 mia. kr. alene det første år. Det er faktisk svimlende beløb, som vi taler om. Alligevel tøver medicinalindustrien med at kaste sig ind i kampen. Det har Don McFerran og kolleger dokumenteret i deres artikel. Der er således langt færre medicinske studier på tinnitusområdet, end på en række andre områder, såsom kronisk smerte, angst, depression, tilstande der ligesom tinnitus har en neurologisk eller neuropsykiatrisk oprindelse. For eksempel fandt forfatterne, at var registreret 15 gange flere medicinske forskningsforsøg indenfor kroniske smerter end på tinnitusområdet. I forhold til depressionsforskning sakker tinnitusforskningen endnu længere bagud. For hvert medicinske forsøg der blev igangsat på tinnitusområdet (data fra 2019), blev 44 sat i gang på depressionsområdet.

Nu har forskningsaktiviteten også noget at gøre med økonomi og tilførelse af ressourcer til forskningen. Her er Don McFerran og kollegers artikel ligeså deprimerende læsning. De citerer for eksempel en undersøgelse der viste, at der i perioden 2009 – 2011 blev tilført diabetesforskning $983 millioner (ca. 6.9 mia. kr.), mens det tal for tinnitusforskning lød på $5 millioner (35 millioner kr.).

Med en åbenlys økonomisk gevinst for de medicinalvirksomheder der tør satse på at udvikle en effektiv tinnitusbehandling, kan det set udefra godt virke underligt, at der ikke gøres mere for at finde en effektiv medicinsk behandling. Her påpeger Don McFerran og kolleger nogle åbenlyse årsager til, at medicinalvirksomhederne satser på andre lidelser frem for tinnitus. For det første er det svært at danne sig et overblik over markedspotentialet. Afhængig af hvilke studier man konsulterer, så vil man få vidt forskellige tal for, hvor mange der har tinnnitus – og herunder, hvor mange der lider som en konsekvens heraf. Udbredelsen af tinnitus spænder i nogle befolkningsundersøgelser fra 5% til 43% i andre En af årsagerne hertil er ganske enkelt at man ikke er enige om en egentlig definition af tinnitus. Den usikkerhed på markedspotentialet gør det altså svært for kapitalstærke virksomheder at vurdere, om de skal investere i tinnitusforskning eller gå andre veje. Forholder man sig til data, så kunne det godt se ud som om, at pengene kanaliseres andetsteds hen.

Tinnitus – en lidelse med mange ansigter

Men udover at det er svært at nå til enighed om hvad tinnitus er, så er der også problemet med hvorfor det opstår. Don McFerran og kolleger påpeger, at der er en række risikofaktorer, der i sig selv er nok til at udløse tinnitus. Disse inkluderer støjskade, aldersbetinget høretab, visse former for medicin og hovedskader. Hver især kan disse på den ene eller anden måde påvirke vores høresystem, og det er langt fra sikkert, at skaden opstår det samme sted i høresystemet. Før vi hører en lyd, har den været på en rejse gennem vores høresystem. Den indbefatter det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Herfra fortsætter lyden, som elektriske impulser, via hørenerven op gennem hjernestammen, mellemhjernen, før den når sin endestation, det primære auditive kortex. Hvis du forestiller dig denne vej gennem høresystemet som en landevej, så kan et hul et hvilket som helst sted på vejen være det, som forårsager tinnitus. Og det er ikke sikkert, at den samme type asfalt kan bruges, til at reparere huller alle steder på ruten. Der kan med andre ord være tale om, at vi bliver nødt til at have forskellige typer medicin afhængig af hvor i høresystemet, vi har en læsion eller skade.

Tinnituskuren kræver tværfagligt samarbejde

Først og fremmest må du og jeg med tinnitus væbne os med stort tålmod. Den helbredende behandling for din og min tinnitus er ikke lige om hjørnet. Men der er lyspunkter i horisonten. Tinnitusforskning får trods alt tilført flere midler i disse år, og der pågår flere gode initiativer verden over, hvor forskere i stigende grad slår sig sammen på tværs af faggrupper. Det er en meget positiv tendens. Det kræver tværfaglige kompetencer og ekspertise at knække koden til, hvordan medicinsk behandling kan bidrage til at helbrede nogle former for tinnitus i fremtiden.

McFerran DJ, Stockdale D, Holme R, Large CH, Baguley DM. Why Is There No Cure for Tinnitus? Frontiers in Neuroscience. 2019;13(802).

Har du lyst til selv at læse artiklen som er på engelsk, kan du gå til tidsskriftets hjemmeside og læse artiklen online:

Har du lyst til selv at læse artiklen som er på engelsk, kan du gå til tidsskriftets hjemmeside og læse artiklen online:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.00802/full